Regulaminy

Przetwarzanie danych osobowych klienta

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CreateVision Tomasz Zadróżny z siedzibą w Ogorzele 2D, 72-200 Nowogard wpisane do rejestru Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP 856-163-93-24, REGON 812686724, (zwane dalej: CreateVision.pl).
  2. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu wykonania zawartej przez Państwa z CreateVision.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez CreateVision.pl, a także wykonania ciążących na CreateVision.pl obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
  4. CreateVision.pl jest uprawnione do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami CreateVision.pl ) oraz Rejestrom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z CreateVision.pl umowy. W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom CreateVision.pl na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy CreateVision.pl a Podwykonawcami CreateVision.pl. Przekazanie Państwa danych osobowych Rejestrom Nazw Domen następuje na podstawie zawartej przez Państwa z Rejestrem Nazw Domen umowy o rejestrację Nazwy Domeny. Przekazanie Państwa danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez Państwa z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL. Ponadto CreateVision.pl jest zobowiązane do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
  5. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Państwa usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców CreateVision.pl posiadających siedziby poza obszarem EOG.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Państwa z CreateVision.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez CreateVision.pl , w związku z którą Państwa dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Państwa z CreateVision.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez CreateVision.pl . Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
  8. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z CreateVision.pl umowy o świadczenie usług oferowanych przez CreateVision.pl , a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez CreateVision.pl działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez CreateVision.pl ciążącego na CreateVision.pl obowiązku prawnego - przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została wyrażona przez Państwa wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi CreateVision.pl informowanie Państwa o nowych ofertach i promocjach.

Adres korespondencyjny

Ogorzele 2D, 72-200 Nowogard, Zachodniopomorskie

+48 508 285 505

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2017 CreateVision.pl. All Rights Reserved.

Szukaj